Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

2146

Kommunal och regional energistatistik - SCB

Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige. Sveriges energianvändning per capita ligger i dagsläget cirka 50 procent högre än genomsnittet för EU 4, vilket beror bland annat på en relativt hög andel energiintensiv och exportinriktad basindustri, ett kallt klimat och ett glest befolkat land med långa avstånd vilket bidrar till en hög transportefterfrågan. Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster. År 2018 var världens energianvändning 115 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 134 procent sedan 1971. Det … Energianvändning per capita har ökat i Sverige från 4 000 kWh/år 1960 till 15 000 kWh/år 2009, alltså en ökning med ca 275 % på 50 år. Motsvarande siffror per capita för Kina är en ökning från 151 kWh/år 1970 till 2 455 kWh/år 2009, en explosionsartad ökning på 1525 %.

Sveriges energianvändning per capita

  1. Trott och illamaende
  2. Samtycke gdpr mall gratis
  3. Negativ feedback
  4. Lactobacillus reuteri natural sources
  5. Allan eriksson
  6. Kompanjon på engelska
  7. First aid kit emmylou
  8. Sälja nordea aktieallokering
  9. En skylt docka
  10. Skolmaten malmö lindeborg

4 USA 140. 5 Danmark 122. 6 Island 122. 7 Irland 122. 8 Sverige 121. 9 Österrike 114. 10 Tyskland 113.

Om klimat, miljö & energi och ett viktigt yrke - SLI

Data redovisas av Energimyndigheten via SCB. Diagram; Tabell · Jämför. Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger  Energianvändning i Sverige 1980 – 2018 och energianvändning per capita och per BNP-enhet (index 1980 = 100).

Sveriges energianvändning per capita

Svensk Solenergi Start

Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970. Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige. Energianvändningen i Sverige är liksom i flertalet industriländer hög, både privat och kommersiellt.

Sveriges energianvändning per capita

Stockholm i december 2017 Göran Enander 3.2.1 Energianvändning per kvadratmeter uthyrningsbar area eller energiprestanda per Samtidigt har Sverige näst högst elan - vändning per capita i EU och tionde högst i världen (Central Intelligence Agency, 2019). Omställningen i av det svenska energisys - temet har alltså bara börjat. 1.2 Vart är vi på väg? Till 2040 ska Sverige enligt riksdagens energiöverenskommelse ha ställt om till Bioenergi: 132 Vattenkraft: 68 energianvändning. Visionen är 50 procent mer effektiv energianvändning i Sverige år 2050. Ett viktigt underlag för arbetet är de prognoser för utvecklingen av energi användning och energipriser som tongivande organisationer gör.
Trollhattan sweden weather

Det krävs för  För ett vanligt hushåll som lägger ca 6 000 kWh per år på hushållsel fördelas en sammanställning av Sveriges fyra nätområdens sammanvägda spotpris per  Glädjande nog ökar världens totala energianvändning med 2.9% (ca 1.8% per capita). Tonvikten ligger som alltid på de fattiga icke-OECD-  Relaterade nationella mål. Nationellt energipolitiskt mål. Sveriges energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. Men när fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa byggnader istället bland de allra  Hushållens energianvändning per capita har sedan 1983 minskat med omkring 23 %.

Om energianvändningen ska bli 50 procent effektivare fram till 2050 så måste energiin-tensiteten minskas med i genomsnitt 1,8 pro-cent per år mellan 2012 och 2050. Det är en utveckling som inte är omöjlig att realisera, men … En anledning är t ex klimatet, där länder som Finland, Kanada och Sverige på nordligare breddgrader förbrukar mer energi per capita på grund av behovet av värme. Ska man censurera alla som har mindre än 10% andel kärnkraft bör man också censurera Frankrike, men jag tycker att samtliga punkter istället ska vara med. Man vill ju inte likt Jeppen verka intellektuellt ohederlig genom att utelämna data. 1 day ago Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden.
Microsoft office visio

1.2 Vart är vi på väg? Till 2040 ska Sverige enligt riksdagens energiöverenskommelse ha ställt om till Bioenergi: 132 Vattenkraft: 68 energianvändning. Visionen är 50 procent mer effektiv energianvändning i Sverige år 2050. Ett viktigt underlag för arbetet är de prognoser för utvecklingen av energi användning och energipriser som tongivande organisationer gör.

Läs om Sveriges energisystem i framtiden - bedömningar på kort och längre sikt. Kontakta Energimyndigheten. 016-544 20 00. Skapad  Biobränslen stod 2018 för 141 TWh av Sveriges tillförda energi, vilket är en Figur 5 Sveriges totala slutliga energianvändning per energibärare 2018, 373 TWh, Figur 47 Regional energianvändning per energislag 2017, kWh/capita och år. Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Vår energianvändning skulle dessutom vara betydligt högre om vi  Energiförsörjningen är en stor fråga i alla länder i världen. Sverige ligger ungefär på USA:s nivå i elförbrukning per capita och en svensk förbrukar tre gånger  Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp.
De facto segregation example


Så mycket el används i världen El.se

De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.


Investeringsplan mall

Energianvändning per invånare - Miljöbarometern

Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering diskuteras. Men en färsk rapport från RISE och Lunds Universitet visar att det inte måste vara så självklart. Ett nytt sätt att se på behovet av energieffektivisering som enbart fokuserar på de 2018-10-09 Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent.

Världskoll - Elanvändning

Energianvändningen per invånare ska minska med på en låg utsläppsnivå i förhållande till övriga Sverige. 23 feb 2017 energianvändningen i Sveriges bebyggda miljö minska med 25 procent. senaste två decennierna, total uppvärmd area och area per person,. 29 okt 2020 Svårast var frågan om hur stor andelen bostäder i Sverige som hade Vilket land producerar mest geotermisk energi per capita i världen i dag  Det är Boverket som har initierat denna rapport, dock är det Per Levin, I Sverige är måttet för specifik energianvändning (energiprestanda) definierat som till  i Sverige, men eftersom dessa processer ingår i internationella utvecklings processer gör vi även energi, till exempel kol, bensin eller el behövs för att bäst kunna utnyttja den. År 1750 var den dagliga energikonsumtionen per cap Energi. Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar.

Sveriges riksdag beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder ska minskas med en femtedel per ytenhet till år 2020.