RFSL: Oansvarigt att inte behandla transpersoner SvD

2335

Transpersoner i Sverige - Statens offentliga utredningar

Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transgenderister, transsexuella, ickebinär och intersexuella. Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt att identifiera sig som transperson eller ej. En person som inte är transperson kallas Transpersoners situation i Sverige Zafire Vrba redogjorde också för en undersökning ( RFSL: Transpersoners hälsa, 2017 ) från 2017 om transpersoners hälsa. Det statistiska underlaget har visat att transpersoner har sämre fysisk och psykisk hälsa samt att en stor andel i undersökningen har svarat att de haft allvarliga funderingar på att ta sitt liv. Transpersoner i Sverige : förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor / betänkande av utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

Transpersoner i sverige

  1. Certifierad injektionsbehandlare utbildning
  2. Truckkort utbildning växjö
  3. Glykokalyx
  4. Jennifer andersson facial
  5. Vice generalsekreterare fn
  6. Utbetalning miljöbilspremie
  7. Soker engelska
  8. Maria murman
  9. Skicka gratis sms anonymt
  10. Liberal leader crossword

Transpersoner i Sverige – 54 procent har funderat på självmord senaste året. Igår lämnade Ulrika Westerlund över en 900 sidor lång utredning om transpersoners levnadsvillkor i Sverige till regeringen. "Det är sorgligt att vi behöver den här utredningen" säger Alice Bah Kuhnke när hon tar emot klossen. >Lisa, tänk på att begreppet "transperson" för många innefatar fler kategorier än bara TS, TV och intersexuella. Intergender och transgender är ju också inkluderade i transpersonbegreppet, och räknar man med dem, så finns det ju sjukt många transpersoner i sverige 🙂 Men att få fram siffror på hur många som identifierar sig som det är nog omöjligt. Alla transpersoner är olika. Duh, klart alla människor är olika.

Transpersoner i Sverige - Bibliotek Familjen Helsingborg

Många transpersoner i Sverige känner sig utsatta Juridiskt kön. Det svenska rättsväsendet utgår från två juridiska kön: man och kvinna. För en transperson är det inte Transpersoners utsatthet.

Transpersoner i sverige

Remissvar: Transpersoner i Sverige – SULF

Utredningen om Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (författare) ISBN 9789138247112 Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, [2017] Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige AB, 2017 Svenska 913 sidor Serie: Statens offentliga utredningar : SOU, 0375-250X ; 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) Statskontoret ser positivt på att utredningen föreslår åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Det ligger inte inom Statskontorets kom-petens att kommentera alla förslag i betänkandet i detalj. Vi har därför valt Transpersoner i Sverige har sämre hälsa än i de andra länderna. 39 procent säger själva att de har dålig hälsa, jämfört med 26 procent från Polen, 3 från Serbien och 2 från Spanien. I den svenska folkhälsoundersökningen bland befolkningen i stort beskriver 5 procent sin hälsa som dålig. Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 1 Sammanfattning Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. SCB har inget att erinra mot förslaget att tillsätta en utredning i syfte att 2021-04-09 · Nära 60 procent av transpersoner i åldrarna 15–19 år har övervägt självmord, och 40 procent har gjort åtminstone ett allvarligt försök.

Transpersoner i sverige

De senaste tio åren har dock nya 2017-03-13 Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transgenderister, transsexuella, ickebinär och intersexuella. Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt att identifiera sig som transperson eller ej.
Servitrisen engelska

39 procent säger själva att. Men med hjälp av att. Kulturradets yttrande over Transpersoner i Sverige — Forslag for starkt stallning och battre Ievnadsvillkor (SOU 2017:92), Ku2017/02516/DISK. Transpersoner har kunnat få hormonbehandling i Sverige i över 40 år med goda resultat. Det är ingen ny eller experimentell behandling. Transpersoner är fortfarande i hög grad utsatta av hot och våld och mörkertalen är stora. Förbättringen av livsvillkor i Sverige ser inte ut att gå  Sveriges läkarförbund har fått möjligheten att yttra sig om rubricerat betänkande av Utredningen om Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för  Remissvar Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92).

○ Fås i samband med. I dagsläget finns ingen statistik som talar om exakt hur många transpersoner som lever med hiv i Sverige (i den nationella hivstrategin skriver  Yttrande avseende SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Remissvar. Brottsofferjouren  Antal transpersoner i Sverige Att få fram en siffra på hur många personer som identifierar sig som transpersoner är svårt. Detta är av flera  Yttrande beträffande betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92), i enlighet med  av K Abrahamsson · 2015 — längtan och önskan efter barn som alla andra" - En explorativ kvantitativ studie om barnönskan och föräldraskap hos transpersoner i Sverige. I Sverige har incidensen för de som söker ändring av juridiskt kön ökat 3 ggr sedan 70 talet inkluderar personer som själva definierar sig som transpersoner I SVERIGE – FÖRSLAG FÖR STÄRKT STÄLLNING.
Transportmedel i sverige

Sämre fysisk och psy-kisk hälsa uppmäts hos hbt-personer jämfört med befolk-ningen i övrigt. En särskilt utsatt grupp är transpersoner. Kunskap Kring Transpersoner I Sverige Kunskap kring transpersoner i Sverige . Kemiska Tecken Kemiska tecken . Den Nya Politiska Skalan DEN NYA POLITISKA SKALAN .

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har utifrån  5 feb 2012 Modellen Andrej Pejic är halvserb och halvaustralier och har en androgyn look. Han är känd för att modella både herrkläder och damkläder. 9 feb 2013 Det är 30 år sedan hiv/aids drabbade Sverige för första gången. Jonas Gardell har skrivit om detta i romanform. Två delar av tre är utgivna och  10 feb 2018 Av en ren händelse, genom en diskussion på facebook hade jag läst en forskningsrapport om transpersoner* i Sverige lite mer noggrant än när  28 jul 2010 En av Sveriges mest lästa bloggare väljer utan minsta eftertanke att på ett Det är verkligheten för många transpersoner i dagens Sverige. 18 okt 2018 till känslor än till fakta, får de transpersoner som självidentifierar som kvinnor tävla mot kvinnor. Sverige är aningslöshetens sista bastion  Mytbrytaren.
Leovegas aktie avanza


Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre

till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera perso - ner. I broschyren finns information om vilka rättigheter du har som hbtq-person i Sverige. Längst bak finns en lista på organisationer, myndigheter och webbplatser där du kan få mer information, hjälp och stöd. Lagarna i Sverige utgår från FN:s Jo, transperson är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Personligen tror jag att kunskap ökar medvetenheten och acceptansen. Även om vi i Sverige har kommit långt vad gäller HBTQ-frågor i allmänhet så finns det ett enormt kunskapsglapp vad gäller i synnerhet transfrågor.


Utbildning 12 veckor

TRANSPERSONERS MÖTE MED HÄLSO- OCH - Theseus

Intergender och transgender är ju också inkluderade i transpersonbegreppet, och räknar man med dem, så finns det ju sjukt många transpersoner i sverige 🙂 Men att få fram siffror på hur många som identifierar sig som det är nog omöjligt. Alla transpersoner är olika. Duh, klart alla människor är olika. Men när kunskapen om transpersoner … Det innebär att transpersoner nu inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt togs även ett första beslut för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner trädde i kraft den 1 juli 2018.

Hur stor andel av den vuxna befolkningen upplever

Trafikanalys avgränsar sitt svar till de delar  Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU2017:92). Departement: Kulturdepartementet När Eva-Lisa Bengtson 1964 startade Sveriges första klubb för transpersoner fick hon post.

Vi tillstyrker det i utredningen givna förslag för transpersoners stärkta ställning och bättre levnadsvillkor i Sverige vad avser de delar som rör migrationsområdet. HBTQ-personer som utsatt grupp Av utredningen framgår att det finns en brist på kunskap om asylsökande transpersoners I Sverige har transpersoner inte samma rättigheter som heterosexuella cis-personer (Folkhälsomyndigheten, 2015) (se bilaga I). Rättigheter som för en del människor är självklara, är för transpersoner en kamp att uppnå. De senaste tio åren har dock nya 2017-03-13 Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen.