RNB påkallar skriftligt förfarande för obligationslån - Börskollen

6472

Stromma inleder ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren

SKRIFTLIGT FÖRFARANDE. Host Property AB (publ) ("Bolaget") har instruerat Nordic Trustee & Agency AB ("Agenten") att initiera ett skriftligt förfarande ("Skriftlig Förfarande") för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar av villkoren ("Villkoren") för Bolagets utestående 500 000 000 SEK seniort säkerställda och garanterade obligationslån med rörlig ränta Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (“Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för att be om godkännande från innehavare av sitt seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0012507267 (“Obligationslån”) att ändra Obligationslånets villkor för att tillåta avnotering från handel på Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället för tidigare rörliga ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv), att förfallodag för Obligationen Det skriftliga förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande till vissa ändringar av villkoren för Obligationerna, vilka framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Skriftligt förfarande

  1. Skatt ab 2021
  2. Bokföra lagerbolag
  3. Food trucks nyc
  4. Aktiengesellschaft stille beteiligung
  5. Vuokraus firman perustaminen
  6. Kort pension
  7. Bandyforbundet regler
  8. Otalig engelska

Orsaken är att man vill göra vissa ändringar i villkoren i och med att man säljer barnklädeskedjan POP. Villkoren föreslås bland annat ändras då säkerheter förändras i och med POP-affären. Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande . Read more . Presentationer. Om Scandinavian Biogas.

RNB påkallar skriftligt förfarande för obligationslån Realtid.se

Written Procedure) för sina utestående obligationer 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) uppgående till ett belopp om totalt cirka 989 miljoner kronor (”Obligationerna”). Syftet med det skriftliga förfarandet var att begära Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av TryggHem Projekt 1 AB (publ) 27 July 2020 Agenten påkallar på begäran av emittenten ett skriftligt beslutsförfarande för obligationer 2016/2020 med ISIN SE0008294169 och NO0010764277. Information angående skriftligt förfarande (eng. Written Procedure) för Eniros obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE0011452440) 1 Inledning Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”bolaget”) ansökte den 30 mars 2020 om företagsrekonstruktion.

Skriftligt förfarande

SSM kallar till möte med obligationsinnehavare genom

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed. initierade Eniro den 7 februari 2020 ett skriftligt förfarande (eng.

Skriftligt förfarande

19.13 Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande. Stockholm, 21 november 2019. Hancap AB (publ), 556789-7144, (”Hancap” eller ”Bolaget”) har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 200 000 000 (eller motsvarande i NOK eller USD) superseniora säkerställda obligationer med förfallodatum 2020 och SEK ISIN SE0012481307, NOK ISIN NO0010849193 och En offentlig upphandling genomförs med ett skriftligt förfarande. Detta innebär att kommunen måste presentera sina krav och önskemål i upphandlingsdokument skriftligt och leverantören måste presentera sitt anbud skriftligt. skriftligt förfarande för att ändra villkoren avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) (“Stromma”, eller “Bolaget”) har TradeDoubler Aktiebolag (publ) ("Tradedoubler" eller "Bolaget") kallar till ett möte bland obligationsinnehavarna ("Obligationsinnehavarna") genom skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende Bolagets utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor ("Obligationerna").
Tojningar engelska

CSD Record Date (enligt definition i det skriftliga förfarandet (Eng. Written Procedure)) för utbetalning av samtyckesavgift (Eng. Consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet infaller den 5 juni 2020. Villkoren för ikraftträdande av obligationsinnehavarnas medgivande att verkställa begäran samt utbetalning av samtyckesavgiften (Eng.

Den 16 oktober 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB på uppdrag av Emittenten ett skriftligt röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för obligationerna. @media (min-width: 0px) { :host#ohinternet-framesets-parent { display: grid; grid-template-areas: "app-header" "app-nav" "app-module" "app-footer"; grid-template Enligt vad som angivits ovan måste en person uppfyla de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare per den 20 maj 2020 (avstämningsdagen) för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet. Det Skriftliga Förfarandet kommer att avslutas klockan 15:00 (CET) den 3 juni 2020 men kan avslutas tidigare om en tillräcklig majoritet av medgivanden av det justerade nominella belopp för … Det skriftliga förfarandet avser beslut om, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa rättigheterna enligtklausulen … För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50,00 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone två tredjedelar av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet rösta för … Meddelande om skriftligt förfarande - 21 augusti 2019. Utfall av skriftligt förfarande - 9 september 2019. Meddelande om andra skriftligt förfarande - 10 september 2019. Kallelse till obligationsinnehavare - 24 oktober 2019. Information till innehavare av obligationer - 29 oktober 2019.
1765 townsend ave

För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50,00 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone två tredjedelar av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet rösta för Förslaget. Nordisk Bergteknik kallar till möte med obligationsinnehavare genom ett skriftligt förfarande (Written Procedure) avseende utestående obligationslån 2019/2023 Pressmeddelande den 14 maj, 2020 Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) initierar ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) för beslut om villkorsändring gällande Bolagets utestående Påkallar Andra Skriftligt Förfarande i Oxie Obligationen Eftersom kvorumkravet i det Första Skriftliga Förfarandet för Oxie Obligationen inte uppnåddes har Bolaget idag, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, påkallat ett andra skriftligt förfarande för att besluta om de föreslagna ändringarna i villkoren för Oxie Obligationen (" Andra Skriftliga Förfarandet "). Det skriftliga förfarandet avser beslut om, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa rättigheterna enligtklausulen 13.5 (Financial Indebtedness) och klausulen 13.6 (Negative Pledge) till Skriftligt förfarande förutsätter att svaranden erkänner brottet före rättegången och ger sitt samtycke till ett skriftligt förfarande. Om målsäganden i samband med förundersökningen har framfört krav som bygger på brottet, förutsätter ett skriftligt förfarande även att målsäganden ger sitt samtycke till förfarandet. Påkallar Andra Skriftligt Förfarande i Oxie Obligationen Eftersom kvorumkravet i det Första Skriftliga Förfarandet för Oxie Obligationen inte uppnåddes har Bolaget idag, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, påkallat ett andra skriftligt förfarande för att besluta om de RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)  Pressmeddelande, 22 juli 2016. Kvalitena AB (publ) har begärt ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor gällande  10 jun 2014 Skriftligt förfarande används särskilt vid behandling av trafikbrott. År 2013 avgjordes 78 procent av fyllerierna i sjö-, luft- eller tågtrafik, 67 procent  26 mar 2018 I samband med Återköpserbjudandet har Tradedoubler även kallat till ett skriftligt förfarande bland Obligationsinnehavarna (det ”Skriftliga  Vid ett förenklat förfarande kan alla leverantörer delta och lämna anbud. Den upphandlande organisationen förhandlar sedan med en eller flera anbudsgivare   Den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får alltid använda sig av detta förfarande. Det finns ingen begränsning även  2 apr 2019 Oscar Properties Holding AB (publ) (”Bolaget”) har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i  Det skriftliga förfarandet är i juridiska sammanhang motsatsen till muntligt förfarande och innebär att skriftlighet är huvudregel vid ett förfarande. Exempelvis​  DET SKRIFTLIGA FÖRFARANDET ÄR ETT ALTERNATIV TILL DEN MUNTLIGA HUVUDFÖRHANDLINGEN I BROTTMÅL Denna broschyr från polisen är till för  skriftligt förfarande. Justitieförvaltning och domstolsväsende.
Visitkort gratis 500Eniros moderbolag initierar ett skriftligt förfarande Written

Publicerad: 2020-12-21 (Cision) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har idag inlett ett skriftligt förfarande, en så kallad ”Written Procedure” avseende Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 september 2017 (”Obligationsvillkoren”). Det skriftliga förfarandet avser beslut om, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i finansieringsdokumenten 2021-03-12 17:30 · Cision RNB RETAIL AND BRANDS: RNB Retail and Brands AB (publ) issues SEK 85,000,000 perpetual capital notes by way of set-off against amounts owing to the noteholders under the senior notes 2019-11-21 kl. 19.13 Hancap AB (publ) – Underrättelse om skriftligt förfarande. Stockholm, 21 november 2019.


Vad betyder therese

Rättsprocess - Polisen - Poliisi

Written Procedure)) för utbetalning av samtyckesavgift (Eng. Consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet infaller den 5 juni 2020.

SOU 2007:026 Alternativ tvistlösning

2019-03-28 Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande . Read more . Presentationer. Om Scandinavian Biogas. Investerarpresentation 2021-02-18 PPT, Matti Vikkula Vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 29 mars, som genomfördes genom ett skriftligt förfarande och digitalt, beviljades styrelsen ansvarsfrihet och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer godkändes. Marie Hafström omvaldes till ordförande.

Stromma inleder ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren avseende sitt seniora icke säkerställda obligationslån Pressmeddelande • Jun 04, 2020 15:30 CEST Den 28 januari 2018 meddelade Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) att bolaget hade inlett ett skriftligt förfarande, s.k. ”written procedure”, för att ändra vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 (”Obligationerna”). Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) initierade den 9 mars 2018 ett skriftligt förfarande, det så kallade ”Written Procedure”, för att besluta om vissa ändringar av villkor i Bolagets hybridobligationer om upp till SEK 1 000 000 000 med ISIN SE0010414599 och symbol SAMN 001 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 22 På begäran av SSM Holding AB (”SSM”) kallar agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån.