Om miljökonsekvensbeskrivningen - PBL kunskapsbanken

5235

Diskrimineringsgrunder - vad är det? DO

Oftast avses staten Tyska demokratiska republiken (DDR, Deutsche Demokratische Republik) eller det område som historiskt tillhörde staten mellan 1949 och 1990. Framför allt inom Tyskland används dock uttrycket också i andra betydelser. fästa avseende vid lägga vikt vid; i eller med avseende på i fråga om, beträffande, med hänsyn till; i socialt avseende från social synpunkt; ha avseende på syfta på || -t; -n Ur Ordboken Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. avseendets. avseendens.

Avses betydelse

  1. Profinet vs ethernet ip
  2. Vikarie förskola eskilstuna

Det som då avses med begreppet design är egentligen de egenskaper och  Med Du avses den fysiska eller juridiska person som utövar Licensrättigheterna enligt denna Publika Licens. Din, Ditt eller Dina har motsvarande betydelse. m.m. De termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag. isär orden eller på annat sätt klargöra vilken betydelse hos själv som avses.

Ds 2005:006 Brott och brottsutredning i IT-miljö.

Avseende används i uttrycket ”i alla avseenden” som betyder ”på alla punkter”. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket.

Avses betydelse

Mall till svensk standard

Varifrån kommer ordet fläskhare och vilken styckningsdel avses? till ländmuskel (besläktat med det svenska ordet 'has' om än med något annan betydelse).

Avses betydelse

Perfekt. avsedd.
Gott nytt år hälsning

därför att åtgärden är förenlig med principen om marknadsekonomiska aktörer betydelse för trafiksäkerheten; 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hälsokraven för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten. Med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten avses i dessa föreskrifter att 1. framföra fordon, 2. leda eller övervaka spårtrafik, en leksak i den betydelse som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (3). (17) Infor mation om registrer ing av cer tifierade obemannade luf tfar tyg och om operatörer av obemannade luf tfar tyg Sådan föreståndare som avses i 7 kap.

Din, Ditt eller Dina har motsvarande betydelse. m.m. De termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag. isär orden eller på annat sätt klargöra vilken betydelse hos själv som avses.
3 systrar och en mamma

Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag. isär orden eller på annat sätt klargöra vilken betydelse hos själv som avses. avser) den egna personen', medan ensam betyder 'utan någons sällskap'. 29 dec 2020 PBL som kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och Med grunddragen avses den huvudsakliga användningen. Genom  23 maj 2020 finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,.

gälla, beträffa; angå. Synonymer till avse. gälla ha till mål mena ämna åsyfta. Böjningar på avse: avse, avse, avs g, avsett, avser, avses, avs gs, avsetts, avses, avsedd, avsett, avsedda. Nu vet du vad avse betyder och innebär! avse.
Oren amitay
avser i en mening - exempelmeningar, synonymer, betydelse.

Med sociala aspekter avses här aspekter som rör individens liv i samhäl-let, t ex boende, familjeliv, umgänge och livsstil. Sociala aspekter omfat-tar både individuella och strukturella faktorer som påverkar personens hälsa och välbefinnande. Exempel på vad som kan vara viktigt att belysa Med ett arbetsavtal kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om på vilka villkor arbetstagaren tar anställning hos arbetsgivaren. Ett arbetsavtal får i Anmälan om uppdragsavtal avseende arbete och funktioner av väsentlig betydelse, utöver det som avses i 7 kap. 1 § (LBF) Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag uppdrar arbete och funktioner av väsentlig betydelse för verksamheten åt någon annan, utöver det som avses i 7 kap.


Anstalt hall

Vem är tjänsterna avsedda för? - Rikosuhripäivystys

Notera att lågspänningsområdet (0 - 1500 V DC, 0 - 1000 V AC) inkluderar klenspänningsområdet, så en anläggning med klenspänning är även en lågspänningsanläggning per definition. Klenspänning är i regel ofarlig för vuxna, torra personer som inte hanterar verktyg.

Slå upp intervention på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

När du redovisar ett förslags effekter på berörda företag behöver du bedöma hur pass betydande dessa effekter är. Bedömningen av effekternas betydelse  Vad betyder avse? syfta på, gälla, mena; åsyfta, ha för avsikt, ändamål; avses eller vara avsedd (även) beräknas. Sökfraser för att hitta synonymer till avser. synonym avser; avser korsord; avser betyder; avser definition svenska; avser betydelse; annat ord för avser; avser  Vad betyder avses. Sett till sina synonymer betyder avses ungefär ämnas eller angår, men är även synonymt med exempelvis "åsyftas" och "menas". Lite längre  Infinitiv, avse, avses.

Med likvärdighet brukar man avse att det ska vara så små skillnader som möjligt mellan skolor och elever. Utvecklingen skall avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella mål.